Programmaverantwoording

Milieu

Programma 4

Milieu

Taakvelden:

7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 29.258
Gerealiseerd € 30.944
Afwijking € -1.685
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14