Programmaverantwoording

Buitenstad

Programma 9

Buitenstad

Taakvelden:

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
8.1 Ruimte en Leefomgeving
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 51.189
Gerealiseerd € 52.921
Afwijking € -1.732
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14