Bijlagen

Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"

6

Overlopende activa

31-12-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2020

Mutatie

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Min. BZK subs ikv kwekerij

0

590

590

-590

Algemene uitkering

2.397

2.397

0

2.397

06.18

Bommenregeling

4.487

4.487

2.080

2.080

2.407

06.27

Tozo

1.668

1.668

0

1.668

06.28

Omzetbelasting

0

0

Diversen < € 200.000

94

94

136

136

-42

8.646

8.646

2.806

2.806

5.840

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

Diversen < € 200.000

680

680

659

659

21

680

680

659

659

21

Totaal overlopende activa medeoverheden

9.326

9.326

3.465

3.465

5.861

11

Overlopende passiva

31-12-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2020

Mutatie

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.49

c. Cityloops

413

413

0

413

d. Smartwaste

9

9

0

9

e. CCC hub

15

15

0

15

i. Community based powerplants

36

36

0

36

11.50

Gso-ISV-Robuust

0

773

773

-773

11.51

ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

2996

432

2564

432

Diversen < € 200.000

2

2

0

2

3471

907

773

3337

134

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.45

Onderwijsachterstandenbeleid

2169

2169

1480

1480

689

11.47

WEB terugbetaling

15

15

51

51

-36

11.52

Meeneemregeling WEB

587

587

440

440

147

11.53

Declaratie BBZ

303

112

191

112

11.54

Subsidie RUPS III

0

156

156

-156

11.55

Transformatiefonds jeugd

747

747

957

957

-210

11.56

Regionale gelden HG/kindermishandeling 2019

2327

2327

947

947

1.380

11.57

Regiodeal

5276

5276

3638

3638

1.638

11.58

Tozo

2500

849

5100

6751

-4.251

11.59

SPUK BZK Track and Trace

0

609

609

-609

11.60

Min Bin. Zaken, huisv. Kwetsb. Doelg.

892

892

0

11.70

SPUK Ventilatie in scholen (SUVIS) 2021

2408

2408

2.408

11.71

VOB Min. BZ Bijdrage WBI Kayersmolen

3366

3366

3.366

11.72

VO Saldo FactorWerk (rijksmiddelen)

3238

3238

3.238

11.73

VOB Rijk WBI Veldhuis 2021

4909

4909

4.909

11.74

RREW

511

511

511

11.75

153

153

153

11.76

NPO gelden

648

648

648

Spuk divers

479

479

479

Diversen < € 200.000

766

766

533

533

233

31.294

28.560

13911

16.645

14.649

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

Warmtenet e.a.

6931

6931

6540

6540

391

11.39

Routebureau

0

265

265

-265

11.40

Subsidie Gevelsanering

3

104

107

-104

11.41

Diverse subsidies collectief vervoer

72

16

88

-16

11.42

Subsidie provincie Gelderland Woldhuis 13

200

200

0

11.47

Subsidie particuliere monumenten

280

245

526

-245

11.61

MOBW regio

2999

2999

1775

1775

1.224

11.62

RRE

428

428

428

11.63

Subsidie duurzaam parkeergarage

64

64

64

11.64

Subsidie prov Gelderland Bushalte

558

558

558

11.65

Provincie Gelderland subsidie Routebureau Veluwe

1167

1167

1.167

11.66

VO Saldo FactorWerk (subsidie provincie)

471

471

471

0

0

Diversen < € 200.000

667

667

350

350

317

13840

13285

9295

9851

3990

Totaal overlopende passiva medeoverheden

48.605

42.752

23979

29833

18.773

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14