Welkom bij de digitale jaarstukken 2021 van de gemeente Apeldoorn. Het college van burgemeester en wethouders (B en W) heeft de jaarstukken 2021 (jaarrekening en jaarverslag) vastgesteld. In de jaarstukken leggen B en W verantwoording af over de geleverde prestaties. In deze digitale jaarstukken kunt u makkelijk navigeren naar verschillende onderwerpen en beleidsterreinen.

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14