Programmaverantwoording

Veiligheid

Programma 2

Veiligheid

Taakvelden:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 19.957
Gerealiseerd € 20.551
Afwijking € -243
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14