Bijlagen

Specificatie over te boeken kredieten

Datum start investering

Omschrijving investering

Toegekend krediet

Uitgaven op het krediet t-m 2021

Restantkrediet per 31-12-2021

Over te boeken restantkrediet naar 2022

Toelichting

1-1-2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

8.420.000

3.714.697

4.705.303

4.705.303

Betreft meerjarenprogramma, uitvoering loopt door tot in 2022-2023

1-1-2015

Verduurzaming schoolgebouwen

950.000

132.739

817.261

817.261

Betreft meerjarenprogramma, uitvoering loopt door tot in 2022-2023

1-7-2019

Woldhuis 13 renovatie/verbouwing boerderij c.a.

839.921

100.849

739.072

739.072

Na planuitwerking in 2021 is begin 2022 aanvullend kredietvoorstel aangeboden, waarna uitvoering kan starten in voorjaar 2022

1-1-2019

Samen055 verbouwingen tbv huisvesting CMO-CJG (3 locaties)

3.398.137

3.301.342

96.795

96.795

In 2022 nog betaling van 2 slottermijnen locatie Noordoost (Zilverschoon) aan de orde

1-1-2017

Huis van de Stad

9.074.050

10.341.523

-1.267.473

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Tunnel Laan van Osseveld

15.233.000

4.195.136

11.037.864

11.037.864

Project is in uitvoering

1-1-2020

Orpheus verv.softw.w

1.300.000

1.137.759

162.241

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Sporthal Zuiderpark

7.650.000

0

7.650.000

0

Gelet op herorientatie van het plan valt krediet vrij (de dekking kapitaallasten blijft wel gehandhaafd)

1-1-2015

Verv. inv riool 2015

0

3.988

-3.988

-3.988

Vanuit de BBV is vereist om de afhandeling van rioolvervangingen tijdens een jaar via een krediet te verwerken, en per einde jaar te verrekenen met de voorziening riolering.

1-1-2015

Verv. inv. riolering

0

0

0

0

Vanuit de BBV is vereist om de afhandeling van rioolvervangingen tijdens een jaar via een krediet te verwerken, en per einde jaar te verrekenen met de voorziening riolering.

1-7-2016

Klimaat-adaptatie

9.887.676

370.420

9.517.256

583.494

Het bedrag is benodigd voor diverse projecten waarvan het krediet de dekkingsbron is. De projecten zijn in 2021 nog niet afgerond en lopen nog door.

1-1-2017

Geluidsinst. TOA vv

38.000

0

38.000

38.000

De geluidsinstallatie TOA (ontruiming met gesproken woord) zat in het HvdS. Echter doordat delen van het stadhuis 'buiten scope' vielen, zijn er ook delen van het stadhuis niet voorzien van een ontruimingsinstallatie. Dit moet, i.v.m. de veiligheid van de medewerkers, zo snel mogelijk alsnog worden gerealiseerd. Echter i.v.m. vertraging zullen de uitgaven hiervoor pas in 2021/2022 worden gedaan.

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

3.033.736

3.033.736

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Beek in Kerschoten

1.366.574

1.166.327

200.247

200.247

Project loopt nog

1-1-2017

Driehuizerspreng

83.206

50.631

32.575

32.575

Project loopt nog

1-1-2017

Rode beek, BihO, dkr

0

1.418

-1.418

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Schoolbeek

771.976

96.887

675.089

675.089

Project loopt nog

1-1-2017

Ugchelsebeek zuid

875.782

109.955

765.827

765.827

Project loopt nog

1-1-2017

Ugchelsebeek midden

604.289

142.333

461.956

461.956

Project loopt nog

1-1-2017

Ugchelsebeek noord

660.484

660.484

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Grift centrum

1.223.812

873.738

350.074

350.074

Project loopt nog

1-1-2017

Zwitsal openb ruimte

3.800.000

2.930.343

869.657

869.657

In afwachting van de mogelijk verkoop van het terrein moet het krediet beschikbaar blijven. Overigens is dit krediet in 2022 gesplitst omdat verwacht wordt dat een deel niet uitgegeven wordt. Op 90247-1 is een stelpost herprioritering Zwitsal opgenomen van € 630.0000. Het over te hevelen krediet moet dus in 2022 gesplitst worden.

1-1-2017

Kayersbeek Zuiderp.

0

0

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2017

Vk.visie17-20- 40 jr

296.916

0

296.916

296.916

Project loopt nog

1-1-2017

Vk.visie17-20- 25 jr

28.172

0

28.172

28.172

Project loopt nog

1-1-2017

Vk.visie17-20- 20 jr

0

0

0

0

Project loopt nog

1-7-2017

Knelpunten riolering

3.284.932

1.727.106

1.557.826

43.815

Het bedrag is benodigd voor diverse projecten waarvan het krediet de dekkingsbron is. De projecten zijn in 2021 nog niet afgerond en lopen nog door.

1-1-2018

Trapbekleding rubber

35.025

0

35.025

35.025

Is voor de noodtrappenhuizen. Deze vielen buiten het project HvdS. Gezien de huidige staat zal een groot deel van de trapbekleding in 2022 vervangen moeten worden. Krediet aanhouden.

1-1-2018

Vervanging GBS 2018

277.000

0

277.000

277.000

GS was krediet van 277.00. Merendeel GBS is vervangen door HvdS. Echter delen hiervan vielen ook weer buiten scope. I.v.m. aanvullende eisen m.b.t. de digitale veiligheid van het systeem zullen hier in in 2022 uitgaven voor worden gedaan.

1-1-2018

Post Noord, ICT

40.000

32.985

7.015

7.015

Er worden dit jaar nog uitgaven verwacht.

1-1-2018

Zwitsal meubilair OR

25.000

21.372

3.628

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Bstad Beek-Marktstr

1.868.000

1.537.553

330.447

330.447

Werk in afrondende fase

1-1-2018

Bstad Plein vd Stad

4.667.000

1.578.500

3.088.500

3.088.500

Bestrating wordt 1e kw 2022 afgerond, plaatsen Markthal wordt mogelijk later dan 2022 ivm gestegen prijzen grondstoffen

1-1-2018

Bstad rws marktplein

1.300.000

0

1.300.000

1.300.000

Werk in uitvoering

1-1-2018

Bstad Caterplein

300.000

-118.291

418.291

418.291

Werk in uitvoering

1-1-2017

Realisatie PRIS

206.847

206.847

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Vk,visie18-21- 40 jr

134.225

0

134.225

134.225

Project loopt nog

1-1-2018

Vk.visie18-21- 20 jr

0

0

0

0

Project loopt nog

1-1-2018

Vk.visie18-21- 15 jr

53.393

0

53.393

53.393

Project loopt nog

1-1-2018

Vrk.veiligh.Kan.Zuid

133.208

133.208

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2018

Uitbr.Lv7hzn 2017+18

2.720.449

82.802

2.637.647

2.637.647

Project loopt nog

1-3-2018

Revit.openb.ruimte18

2.100.000

1.892.522

207.478

207.478

Vanaf 2018 zijn wij begonnen met het revitaliseren van de openbare ruimte. De laatste uitgaven vinden in 2022 plaatst, waarna het krediet afgesloten kan worden.

15-8-2018

Mob.bewakingscameras

90.000

60.334

29.666

29.666

In voorgaande jaren is er gesproken met over deze camera’s, men wilde ze eerst op afroep huren, maar dat ging in de praktijk niet goed. Indien wij ze nodig hadden waren ze niet beschikbaar.
Naar aanleiding van de ongeregeldheden wordt er nu een aantal aangeschaft, daar is dus het resterend budget voor nodig.

1-9-2018

Aanl.fietsp.Elsboswg

2.061.649

756.985

1.304.664

1.304.664

Project loopt nog

1-10-2018

Verv,Boomstructuren

3.461.350

1.525.162

1.936.188

1.936.188

Dit krediet loopt nog door tot 2025. Jaarlijks vinden hier bestedingen op plaats vanuit projecten.

1-10-2018

Verv.Heestervakken

607.570

607.775

-205

0

Krediet kan afgesloten worden

1-10-2018

Berg&B ren.bosvijver

683.200

267.084

416.116

416.116

Reden is dat renovatie vijver en wadi en riool veel relaties met elkaar hebben( verantwoord afvoer regenwater en overstort). Omdat wij nu de vijver hebben gerenoveerd, willen wij geen andere waterstromen meer in de vijver hebben. De waterkwaliteit is nu dusdanig goed, dat wij dit ook voor de toekomst geborgd willen hebben.
Daarom ook project riool en wadi op gestart, zodat dit water niet meer in de vijver komt, dit doen wij ook met samenspraak en gedeeltelijk gefinancierd door derde partijen( Apenheul, Klimbos ed). Zie ook projectplan hiervoor. Om plan goed uit te voeren hebben wij nog wel budget nodig, anders moet dit van andere projecten komen( Riool en/of onderhoud park Berg en Bos).

1-10-2018

aanlg fietsp.Whzerm.

400.000

9.576

390.424

390.424

Project loopt nog

1-12-2018

Verbet.fr.Adoorn Epe

1.586.065

158.446

1.427.619

1.427.619

Project loopt nog

15-12-2018

Comfortabele gezinsstad

100.000

42.058

57.942

57.942

Dekking voor project ARV de Grift

30-12-2018

HvdS Hoofdentree

290.000

185.796

104.204

104.204

Er worden dit jaar nog uitgaven verwacht. Krediet wordt later dit jaar overgedragen naar Vastgoed.

1-1-2020

Hoogwerker VNOG Adrn

305.000

275.000

30.000

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Toiletvoorz. markt

60.000

0

60.000

60.000

De toiletvoorziening voor de markt zal in 2022 worden gerenoveerd. Derhalve het budget aanhouden en overhevelen.

1-1-2019

Verhard. elem. 2019

1.535.085

1.535.086

-1

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

VRI's 2019

548.466

548.465

1

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Revit.openb.ruimte21

2.034.000

551.553

1.482.447

1.482.447

Project is gestart in 2021 en de uitvoering loopt door in 2022

1-1-2019

Electrotechn Marktpl

70.000

611

69.389

69.389

Werkzaamheden worden verricht in 2022

1-1-2019

Bstad Pasplein ca

225.000

29.105

195.895

195.895

Werk in uitvoering

1-1-2019

Bstad Westpoint

400.000

187

399.813

399.813

Werk in uitvoering

1-1-2019

Bstad rws Paslaan gb

1.780.000

3.202.351

-1.422.351

-1.422.351

In afwachting van verkoop (inkomst)

1-1-2019

9x wildr.+2 uittreed

500.000

46.039

453.961

453.961

De projecten zijn aanbesteed en de uitvoering start in 2021/2022. De projecten hebben vertraging opgelopen in de voorbereiding. Voor één locatie vindt nog afstemming plaats met Staatsbosbeheer.

1-1-2019

Hrstl+blb 75jr bevr.

75.000

68.346

6.654

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Renovatie diverse landgoederen+kastelen impuls WZV

464.157

365.142

99.015

99.015

Het resterende budget voor de renovatie van landgoederen is bedoeld voor een investering in de toegankelijkheid van het verhaal van Apeldoorn als royale bestemming voor een groter publiek. De idee-vorming loopt daarbij, vanwege corona, langzaam, maar gestaag. De uitvoering kan in 2022 plaatsvinden.

1-1-2019

Herstel waterkwaliteit Uddelmeer WZV

103.040

0

103.040

103.040

Voor het herstel van de waterkwaliteit financieren wij onderzoeken en maatregelen mee met de eigenaar van het meer, Kroondomein het Loo. De periode waarvoor we dat doen loopt t/m 2022. Ook het komende jaar zal hier weer uit geput moeten kunnen worden.

1-1-2019

Str.vz.Warenmarkt

200.000

356.057

-156.057

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

N.bouw Zwembad Noord

600.000

305.207

294.793

294.793

Activiteiten lopen door t/m circa einde 2024

1-1-2019

Gebruik Koningslijn WZV

250.000

0

250.000

250.000

Realisatie wordt in 2022 voorzien

1-1-2019

Aanleg Wandelknooppuntennetwerk WZV

600.000

228.645

371.355

371.355

Dekking voor aanleg wandelknooppunten

1-1-2019

Branding Apeldoorn Veluwestad WZV

500.000

14.947

485.053

485.053

Dekking voor onder andere project Lichtplan De Naald

1-1-2019

Wildobservatieposten WZV

100.000

0

100.000

100.000

Uitvoering in 2022

1-1-2019

BBbroek ontsluiting

190.000

0

190.000

190.000

Het krediet vormt de dekking voor aanleg van recreatieve voorzieningen verbonden aan 20 ha nieuwe natuur. In 2022 start de aanleg, omdat afgelopen zomer pas het contract is getekend met de provincie voor 20 ha nieuwe natuur.

1-1-2020

TIS 2020

365.000

487.917

-122.917

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

TIS innovatie 2020

100.000

500

99.500

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

Verkiezingen 2020

40.000

0

40.000

40.000

Bestemd voor verkiezingen 2022

1-1-2020

LIAS 2020

50.000

0

50.000

50.000

Gereserveerd tbv FIV project en/ of aanbestedingsproblemen

1-1-2021

Verv Gen appl 2021

200.000

0

200.000

200.000

Bestemd voor verdere inplementatie Djuma

1-1-2021

Coda vervanging

550.000

0

550.000

550.000

Gereserveerd tbv FIV project

1-1-2021

I-NUP 2021

173.500

62.670

110.830

85.000

Bestemd voor verder uitrol informatie gestuurd werken

1-1-2021

Routine investeringen

25.000

9.060

15.940

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Vk.visie 2019-2022

138.900

0

138.900

138.900

Project loopt nog

1-1-2019

Parelhoender

600.000

622.486

-22.486

-22.486

Er komen nog bijdragen van inwoners tot en met 2023. Waarna de warmtepompen worden overgedragen aan de bewoners. De uitgaven zijn gedaan.

1-1-2019

Nieuwbouw Eloy

3.870.724

96.119

3.774.605

3.774.605

Uitstel kadernota 2016-2019

1-1-2019

Zonnepanelen Scholen

1.574.000

609.865

964.135

964.135

Uitloop werkzaamheden plaatsing zonnepanelen.

23-5-2019

Verh.kwal.park.gar.

70.000

0

70.000

70.000

Project loopt nog

23-5-2019

Verhogen kwal.stalli

40.000

0

40.000

40.000

Project loopt nog

1-1-2021

Spoedaanvr. OHV 2021

500.000

0

500.000

0

Krediet kan afgesloten worden

1-6-2019

Nieuwbouw De Schakel

2.575.803

1.179.789

1.396.014

1.396.014

Uitstel kadernota 2016-2019

1-6-2019

Nieuwbouw De Bongerd

2.827.268

1.546.042

1.281.226

1.281.226

Uitstel kadernota 2016-2019

1-7-2019

Nieuwbouw De Marke

3.451.868

2.606.054

845.814

845.814

Uitstel kadernota 2016-2019

1-6-2019

Nieuwbouw Touwladder

4.375.178

4.541.469

-166.291

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

Nieuwbouw De Ploeg

3.811.134

2.756.000

1.055.134

1.055.134

Uitstel kadernota 2016-2019

1-1-2019

Comf. gezinsstad inricht.schoolpleinen 2019

510.000

521.655

-11.655

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2019

Herinrichting dorpshart Loenen

263.000

0

263.000

263.000

Dekking voor project Stadshart Loenen

1-7-2019

Bew.cam. Caterp/Stat

275.000

124.506

150.494

150.494

Het budget camera’s Caterplien dient doorgezet te worden naar 2022. Dit omdat er vorig jaar geen beslissing is gemaakt om mobiele camera’s aan te schaffen. In 2022 gaan we deze echter wel aanschaffen.

11-7-2019

GP kanaal Busbaan

700.000

271.922

428.078

428.078

Project wordt in april 2022 afgerond.

1-8-2019

Experim. Tiny Houses

167.000

41.459

125.541

125.541

Werk in uitvoering

1-10-2019

Aanpak onveilige loc

422.208

101.554

320.654

320.654

Project loopt nog

1-11-2019

Soer.wg Valkenbergpl

464.169

330.072

134.097

134.097

Project loopt nog

1-12-2019

Ovenbhoek vk veiligh

517.511

355.853

161.658

161.658

Project loopt nog

31-12-2019

Verharding 2020

1.874.759

1.874.758

1

0

Krediet kan afgesloten worden

31-12-2019

Verhard. elem. 2020

2.474.110

895.225

1.578.885

1.578.885

Uitvoering van projecten loopt door naar 2022

1-1-2020

Bruggen 2020

261.344

261.346

-2

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

OV Armaturen 2020

22.687

351.640

-328.953

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

Masten 2020

37.903

282.176

-244.273

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

VRI's 2020

404.436

404.436

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

Speelvoorzien. 2020

116.724

125.167

-8.443

0

Krediet kan afgesloten worden

31-12-2019

Verv.Urilift Hfdstr.

110.000

36.500

73.500

73.500

Afronding vindt plaats in 2022

1-1-2021

Tachymeter

50.000

50.186

-186

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

TIS 2021

1.155.000

7.500

1.147.500

1.000.000

Uitgaven worden in 2022 en volgende verwacht

1-1-2020

Bstad lichtplan uitv

150.000

19.459

130.541

130.541

Werk in uitvoering

1-1-2020

3 soilsl profisch inzichtbodmopb WZV

208.080

0

208.080

208.080

In 2020 is het bedrijf dat de bodemschuiven zou maken vanwege corona failliet gegaan. Dit bedrijf was de enige die deze objecten kon maken, omdat zij hier patent op hebben. In de tussentijd wordt gewerkt aan een alternatief plan. Dit plan wordt in 2022 verder uitgerold.

1-1-2020

Vergroening kanaaloever WZV

400.000

184.000

216.000

216.000

Dekking voor onder andere project aanleg Peddelpad

1-1-2021

Autom.App Co 2021

435.000

0

435.000

435.000

Werkzaamheden worden grotendeels in 2022 verricht

1-1-2020

Verv.palen voetg.dom

300.000

0

300.000

300.000

Onderbouwing volgt

1-1-2021

RIV viewer

25.000

0

25.000

25.000

Vervanging wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2022 verricht

1-1-2019

Generieke appl. 2019

240.000

265.602

-25.602

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

Renovatie De Rank

0

950.000

-950.000

-950.000

90828 Passe Partout - de Rank is omgenummerd naar 90591 iom Henk

1-1-2020

Toekomstig bestendig bedrijventerein

5.250.000

0

5.250.000

5.250.000

Van de investeringsmiddelen van 5,2 miljoen is 4,25 mln gereserveerd voor het creëren van toekomstbestendige werklocaties en 1 miljoen voor het creëren van nieuwe werkmilieus. We voeren gesprekken met private partijen op bestaande terreinen. Via de regiodeal en kleinschalige projecten werken we aan het toekomstbestendig maken van bestaande terreinen en worden vorderingen gemaakt op de uitvoeringsagenda. Meer grootschalige transformatie en herontwikkeling is vertraagt vanwege.
-proces omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende keuzes;
-Corona en de daarmee gepaard gaande investeringsbereidheid van ondernemers. Deze prestatie is daarom door het college doorgeschoven naar 2022.

1-1-2020

Geluidsreduc.maatreg

207.080

45.400

161.680

161.680

Project loopt nog

1-1-2020

Verv.fietspad tegels

274.320

69.131

205.189

205.189

Project loopt nog

1-1-2020

Comf. gezinsstad inricht.schoolpleinen 2020

510.000

461.672

48.328

48.328

Pleinen nog in uitvoering

1-1-2020

Comf.gezinsstad speel- en beweegproj 2020

250.000

218.080

31.920

31.920

Installeren sport- spel, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte

1-1-2020

Dorpscentrum Ugcheln

935.260

62.271

872.989

872.989

Werk in uitvoering

1-1-2020

Investeringsimpuls kunst or 2020

471.694

155.579

316.115

316.115

Vertraging opgelopen i.v.m. corona

1-1-2020

Life eu-projecrt aer

0

0

0

0

Doorlopend krediet, er is geen overloop in 2021

1-1-2020

Doorontw.website

165.000

36.000

129.000

129.000

Het project looptdoor in 2022

1-1-2020

Comf.gezinsstad speel- en beweegproj 2019

228.157

90.233

137.924

137.924

Installeren sport- spel, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte

1-1-2020

GP bepl.Oostvel.weg

200.000

89.529

110.471

110.471

Project wordt in april 2022 afgerond.

1-1-2020

GP Ecologische knelp

937.500

19.966

917.534

917.534

Project loopt door tot en met 2023. Uitgaven zijn deels afhankelijk van grondverwerving.

1-1-2020

GP Ecospots

220.000

38.528

181.472

181.472

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

GP Gr.Wig Elsbos f3N

1.535.000

117.990

1.417.010

1.417.010

Project loopt door tot en met 2022. Uitgaven zijn deels afhankelijk van grondverwerving.

1-1-2020

GP Klimaatrob.Gr.Mal

1.320.000

57.862

1.262.138

1.262.138

Project loopt door tot en met 2022. Uitgaven zijn deels afhankelijk van grondverwerving.

1-1-2020

GP Landschap.inpass.

45.000

45.000

0

0

Project lift mee op het krediet "Aanleg fietspad Elsbosweg", welke doorloopt van 2021 tot en met 2023

1-1-2020

GP Nat.vriend.oevers

350.000

122.588

227.412

227.412

Project loopt door tot en met 2023

1-1-2020

GP Regel. Landschap

105.000

-2.145

107.145

107.145

Project loopt door tot en met 2023

1-1-2020

GP Vergroen.Binnenst

2.350.000

670.988

1.679.012

1.679.012

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

GP Zuiderpark beteke

660.000

286.893

373.107

373.107

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2019

Telefooncentrale2019

300.000

23.622

276.378

276.378

Uitgaven worden verwacht in 2022

1-1-2020

GP Ecologisch beheer

80.000

9.229

70.771

70.771

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

GP Bewust beleven

260.000

2.750

257.250

257.250

Project loopt door tot en met 2022

1-1-2020

Onderst.duurz.mobil.

875.000

43.928

831.072

831.072

Project loopt nog

1-1-2020

Bst regiepln index

341.780

610

341.170

341.170

Werk in uitvoering

1-3-2020

Invest.kr.Strat.doel

551.000

421.957

129.043

129.043

Toezeggingen en verplichtingen zijn 2021 aangegaan. Afronding vindt plaats in 2022

1-7-2020

Tractor Deutz FahrDF

86.575

86.575

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

Greentec Cheetah 30-

82.755

82.755

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

LM Trac 287 2WD Feca

79.101

79.101

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

Aixam e-truck

19.929

19.929

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2020

auto 7 el.kar ZO 002

50.000

0

50.000

50.000

Vanwege leverproblemen vindt de levering plaats in 2022

1-7-2020

auto10 verv.13-VHT-3

40.970

0

40.970

40.970

Vanwege leverproblemen vindt de levering plaats in 2022

1-9-2020

Omnizorg geb,aanpass

50.000

81.731

-31.731

-31.731

Betreft voorbereidingskrediet, te verhogen in 2022; in 2022 uitwerking van een totaalplan inclusief besluitvorming

1-9-2020

Uitbr.Kan.Nrd Ankl.w

500.000

5.396

494.604

494.604

Project loopt nog

1-10-2020

Nieuwbouw De Horst

2.053.623

0

2.053.623

2.053.623

Uitstel kadernota 2016-2019

1-10-2020

Nieuwbouw De Sjofar

4.060.522

98

4.060.424

4.060.424

Uitstel kadernota 2016-2019

1-11-2020

Toerit A50:verkeersl

250.000

0

250.000

250.000

Project loopt nog

1-12-2020

Binnenst. Quick Wins

700.000

47.816

652.184

652.184

Werk in uitvoering

1-7-2020

Ransomes Almat

78.250

78.250

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Voetbalcourt Maasstr

50.000

29.517

20.483

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

2021 Weegsyst.silo's

94.000

93.720

280

0

Krediet kan afgesloten worden

1-4-2021

Toro grasmaaimach. 2

23.050

23.050

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2021

Toro grasmaaimach. 1

23.050

23.050

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2021

Vv.Nw Holland Boomer

49.500

49.500

0

0

Krediet kan afgesloten worden

1-7-2021

Takeuch Midigraver

36.750

36.750

0

0

Krediet kan afgesloten worden

31-12-2020

Verhardingen 2021

4.110.151

2.944.031

1.166.120

1.166.120

Verhardingskredieten moeten volledig mee naar 2022 (1.166.119,54)

31-12-2020

Verhard.elem. 2021

2.944.901

1.009.339

1.935.562

1.935.562

Verhardingskredieten moeten volledig mee naar 2022 (1.935.561,82)

1-1-2021

Bruggen 2021

408.354

182.636

225.718

225.718

De groot onderhouds- vervangingswerkzaamheden aan de Zwaansprengweg zijn vanuit 2021 doorgeschoven naar het voorjaar van 2022 door een volle orderportefeuille
bij het bedrijf dat straal- en conserveringswerkzaamheden aan de leuningen van de brug moet uitvoeren.

1-1-2021

OV Armaturen 2021

491.026

323.717

167.309

45.500

Uitvoering van projecten loopt door naar 2022

1-1-2021

Masten 2021

572.370

355.483

216.887

149.500

Uitvoering van projecten loopt door naar 2022

1-1-2021

VRI's 2021

260.912

70.306

190.606

190.606

Door vertragingen in het traject om meer iVRI’s te plaatsen dan eerst gedacht is niet onze planning gehaald. Dit ligt deels bij de leveranciers en deels bij ons ivm beperkt beschikbare interne capaciteit (oa als gevolg van langdurige ziekte). Tevens willen we nog de VRI centrale vervangen, maar dan graag in samenwerking met gemeente Deventer. Dit zal aanbesteed gaan worden in 2022.

1-1-2021

Groenaanleg 2021

65.050

65.455

-405

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Bomen 2021

74.729

0

74.729

74.729

Door achterstand in uitvoering van projecten vindt de uitvoering plaats in 2022

1-1-2021

Speelvoorzien. 2021

140.756

98.258

42.498

42.498

Voor wijkgedeelte Zuid zijn de meeste toestellen in 2021 geleverd. Voor wijkgedeelte Noord is een gedeelte besteld. Het restant zal in 2022 worden afgewikkeld.

1-1-2019

Vervanging WBT

225.000

17.876

207.124

207.124

Werkzaamheden worden grotendeels in 2022 verricht

1-1-2019

TIS 2019

735.000

724.755

10.245

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

Innovatie TIS 2019

100.000

101.115

-1.115

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2019

AV-middelenHvdS 2019

300.000

246.653

53.347

53.347

Ivm Covid uitstel van levering van beeldschermen WGZ

1-1-2020

Autom.App.Co 2020

700.000

6.485

693.515

595.000

Uitgaven worden verwacht in 2022

1-1-2020

Werkplekapparatuur

200.000

10.836

189.164

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

Overbrengen archief

440.000

273.376

166.624

166.624

Betreft een meerjarig project. De activiteiten zijn nog niet afgerond.

1-1-2021

Verv.Urilift Nwstr.

122.648

36.300

86.348

86.348

Vanuit inkoopoverwegingen is de aanbesteding vertraagd en wordt de vervanging uitgevoerd in 2022.

1-1-2021

Werkplekapparatuur

35.000

0

35.000

35.000

ivm project plaats onafhankelijk werken

1-1-2021

Adoorn Wst Comb.natr

520.200

0

520.200

520.200

Project loopt nog

1-1-2019

Werkplekapp. HvdS

450.000

349.555

100.445

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Auto Boswachter

51.000

0

51.000

51.000

Auto was nog te goed om in 2021 al te vervangen. Wordt in 2022 vervangen.

1-1-2021

Laptops 2021

75.000

7.500

67.500

67.500

ivm project plaats onafhankelijk werken

1-1-2020

Aansch. Laptops 2020

1.300.000

1.222.236

77.764

77.764

ivm project plaats onafhankelijk werken

1-1-2020

Aans.autom.app. 2020

100.000

0

100.000

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2020

aans.monitoren 2020

480.000

430.731

49.269

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Investeringsimpuls kunst or 2021

250.000

51.262

198.738

198.738

Vertraging opgelopen i.v.m. corona

1-1-2021

Beeldende kunst 2021

102.000

0

102.000

102.000

Vertraging opgelopen i.v.m. corona

1-1-2021

Comf. gezinsstad inricht.schoolpleinen 2021

510.000

75.462

434.538

434.538

Pleinen nog in uitvoering

1-1-2021

Comf.gezinsstad speel- en beweegproj 2021

125.000

0

125.000

125.000

Installeren sport- spel, beweeg- en ontmoetingsvoorzieningen in de openbare ruimte

1-1-2021

Laadpalen openb.ruim

253.000

21.251

231.749

231.749

Project loopt nog

1-1-2021

Fietspad Ugchelen bt

149.000

64.000

85.000

85.000

Project loopt nog

1-1-2021

Brandveiligheid HvdSK(aanp)

400.000

17.370

382.630

382.630

In 2021 gestart met de planuitwerking van dit (ingewikkeld) pand; in 2022 start daadwerkelijk uitvoering

1-1-2021

Veilig fietsverkeer

210.242

0

210.242

210.242

Project loopt nog

1-1-2021

Brandw.kaz.VNOG

1.320.000

38.440

1.281.560

1.281.560

Dit krediet is voor een onderzoek naar een nieuwe brandweerkazerne en dit onderzoek loopt door in 2022.

1-8-2020

Gentiaanstr.76renov.

322.247

329.619

-7.372

0

Krediet kan afgesloten worden

1-1-2021

Renov. Sterrenschool

100.000

100.000

0

0

Bedrag betreft voorbereidingskrediet ca. 8% conform verordening Na aanbesteding + toetsing komt geactualiseerd programma.

1-1-2021

Ren.Rietendakschool

125.000

125.000

0

0

Bedrag betreft voorbereidingskrediet ca. 8% conform verordening Na aanbesteding + toetsing komt geactualiseerd programma.

1-1-2021

Pr.Julianaschl verv.

150.000

0

150.000

150.000

Bedrag betreft voorbereidingskrediet ca. 8% conform verordening Na aanbesteding + toetsing komt geactualiseerd programma.
Realisatie 150K gepland in 2021 is uitgesteld naar 2022.

1-1-2021

Cortenbosch herontw.

450.000

550.000

-100.000

-100.000

Bedrag betreft voorbereidingskrediet ca. 8% conform verordening Na aanbesteding + toetsing komt geactualiseerd programma.
100.000 geboekt tlv 90825 moest zijn 90827, wordt in 2022 gecorrigeerd.

1-1-2021

J.Fruytier aanp.algh

125.000

125.000

0

0

Bedrag betreft voorbereidingskrediet ca. 8% conform verordening Na aanbesteding + toetsing komt geactualiseerd programma.

1-1-2021

Rehobothschool renov

1.273.610

600.000

673.610

673.610

Uitvoering kadernota OHV 2021-2024.
100.000 geboekt tlv 90825 moest zijn 90827

1-1-2021

P.Partout DeRank ren

2.341.804

0

2.341.804

2.341.804

zie realisatie 90591, mz 90828-04200001
Uitvoering kadernota OHV 2021-2024 of nummer overzetten naar 90591 in MIP Activa

1-1-2021

SUVIS diverse schole

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

Uitgesteld naar 2022 - SUVIS is 30% van het totaalbedrag voor verbetering ventilatiekwaliteit. Nog onduidelijkheid over invulling overige 70%. Stelpost ventilatiekwaliteit wordt verdeeld over de aanvragen in 2022

1-1-2021

B&S algemeen

4.371.759

-126.797

4.498.556

4.498.556

Project loopt nog

1-7-2021

Atlas AR 80 Noord

108.158

0

108.158

108.158

Vanwege leverproblemen vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

Vv.hbakkwgnVP-762-T

57.723

0

57.723

57.723

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

Vv.hbakkwgnVP-764-T

58.223

0

58.223

58.223

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto3 7-VLT-34

46.276

0

46.276

46.276

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto4 92-VZX-8

32.500

0

32.500

32.500

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto5.4-VZB-67

57.976

0

57.976

57.976

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto6 7-VDZ-43

59.976

0

59.976

59.976

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto7 3VZJ-82

57.976

0

57.976

57.976

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto8 VD-902-P

37.009

0

37.009

37.009

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto9 7-VZD-40

59.976

0

59.976

59.976

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto10 VD-728-L

37.009

0

37.009

37.009

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto12 1-VXV-66

31.722

0

31.722

31.722

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto13 52-VJP-3

38.416

27.779

10.637

10.637

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 auto14 42-VND-4

56.301

0

56.301

56.301

Vanwege leverproblemen (chips) vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

2021 Strooimaterieel

60.000

30.521

29.479

29.479

Vanwege leverproblemen vindt de levering plaats in 2022

1-7-2021

Parkeren Adoorn West

425.081

0

425.081

425.081

Project loopt nog

1-7-2021

Park.Adoorn pplaats

874.919

44.560

830.359

830.359

Project loopt nog

1-7-2021

Schoolfiets routes v

159.365

54.552

104.813

104.813

Project loopt nog

1-9-2021

Stadspark Adoorn vb

150.000

53.222

96.778

96.778

Werk in uitvoering

1-11-2021

Fietspad Ugchelen av

200.000

200.000

0

0

Project loopt nog

23-12-2021

VDZ.parkhvn centrum

175.000

14.456

160.544

160.544

Project loopt nog

23-12-2021

Laadpalen Park.garag

225.000

0

225.000

225.000

Project loopt nog

TOTAAL GENERAAL

202.161.929

87.269.091

114.892.838

97.388.540

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14