Programmaverantwoording

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Programma 8

Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Taakvelden:

3.4 Economische promotie
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 35.962
Gerealiseerd € 40.167
Afwijking € -4.204
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14