Programmaverantwoording

Apeldoorn activeert

Programma 6

Apeldoorn activeert

Taakvelden:

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0.10 Mutaties reserves

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 119.539
Gerealiseerd € 120.461
Afwijking € -12
Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14