Bijlagen

Specificatie Algemene reserve

Algemene reserve

MPB 2022-2025

Realisatie 2021

Doorrekening AR Jaarrekening 2021

Stand per 01-01-2020

77.114.652

Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD

-2.000.000

Resultaat jaarrekening 2019

8.128.325

Rekening resultaat grondbedrijf 2019

-3.337.323

Afdracht grondbedrijf n.a.v. jaarrekening 2019

4.700.000

Precario Liander 2020

7.626.005

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.332.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.190.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit energietransitie

500.000

Stand per 31-12-2020

93.143.659

93.151.073

93.151.073

Resultaat jaarrekening 2020

17.068.000

17.068.003

17.068.003

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2020

-12.140.000

-11.385.000

-11.385.000

onttrekking reserve Zwitsalpark

755.000

0

0

Precario Liander 2021

7.500.000

7.622.164

7.622.164

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Bijdrage uit energietransitie

0

0

Onttrekking disbalans Ruimte

-875.000

-875.000

-875.000

Storting restant Corona 2020 in Reserve Corona

-1.581.000

-1.581.000

-1.581.000

Archeologisch noodfonds

11.215

11.215

Afsteekverbod vuurwerk

-137.000

-137.000

Resultaat 2021 (inclusief onttrekking 1e en 2e wijziging)

1.603.000

220.125

220.125

Stand per 31-12-2021

105.743.659

104.364.579

104.364.579

Resultaat jaarrekening 2021

38.821.000

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2021

-4.245.000

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Bijdrage aan Zwembad Noord

-1.200.000

-1.200.000

Storiting in reserve BROA

-10.000.000

-10.000.000

Prognose resultaat 2022

6.403.000

6.403.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Stand per 31-12-2022

101.216.659

134.413.579

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Prognose resultaat 2023

0

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

0

0

Stand per 31-12-2023

101.486.659

134.683.579

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Prognose resultaat 2024

0

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 31-12-2024

102.786.659

135.983.579

Besparing Huis van de Stad

270.000

270.000

Prognose resultaat 2025

0

0

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

1.030.000

Stand per 31-12-2025

104.086.659

137.283.579

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14