Bijlagen

Staat van investeringen en kapitaallasten

Staat van investeringen en kapitaallasten 2021

(bedragen x € 1.000)

Balans nr.

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 01-01-2021

Vermeerdering

Bijdragen van derden

Verkoop van activa

Afschrijving 2021

Extra afschrijving

Totaal afschrijving

Boekwaarde 31-12-2021

Rente 2021

Totaal kapitaallasten

B0101

Gronden en terreinen

47.556

47.556

53

1.322

69

69

46.218

521

590

B0108

Strategische gronden

21.405

21.405

-

3.239

-

-

18.166

236

236

B0102

Woonruimten

307

307

-

-

307

3

3

B0103

Bedrijfsgebouwen

381.462

381.462

12.223

2.133

13.937

811

14.748

376.804

4.199

18.947

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

85.851

85.851

18.307

4.706

3.912

3.912

95.540

945

4.857

B0105

Vervoermiddelen

2.694

2.694

537

628

628

2.602

30

658

B0106

Machines/apparaten/installaties

35.987

35.987

4.245

3.500

3.500

36.732

395

3.895

B0107

Overige materiële vaste activa

10.482

10.482

2.766

992

992

12.256

121

1.113

Totaal

585.742

585.742

38.131

4.706

6.694

22.969

880

23.849

588.623

6.450

30.299

Deze pagina is gebouwd op 05/24/2022 18:07:57 met de export van 05/24/2022 15:56:14